Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

(Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP) 1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Công Ty TNHH KT Và CC THÔNG TIN THẦN THÁM không bán, chia sẻ […]

(Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công Ty TNHH KT Và CC THÔNG TIN THẦN THÁM không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập đư���c sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách đăng ký tài khoản http://bongdenled.vn/, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

– Địa chỉ Email

– Tên

– Số điện thoại

– Địa chỉ giao hàng

 

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Giao hàng quý khách đã mua tại http://bongdenled.vn/- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuy�������������������������������������������������������������n c�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a quý khách.

 

Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ đư�����c chúng tôi lưu trữ nh����ng vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu c���u thông tin đ�� từ chúng tôi. Tuy nhiên, quý khách có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên trang web. Tại đó, quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đ�� hoàn tất, những đơn hàng mở và những đơn hàng sắp được giao c��ng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ng��n hàng và những bản tin mà quý khách đã đ��ng ký nhận. Quý khách cần bảo đảm là th��ng tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với vi�����c s��������������������������������������������������������������������������� d���������������������������������������������������������ng sai mật khẩu trừ khi đ���� là l���������������i của chúng t��i.

 

2- Ph���m vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể chia s������������������� tên, s��� đi���n thoại và ��ịa ch��������� c���a qu�������� khách cho d�����ch vụ chuy���n ph����������t nhanh đ��� có thể giao hàng cho quý khách.

Khi quý kh��ch ��������ăng ký trên trang web��������http://bongdenled.vn/ ch����ng t����i cũng sẽ s��� d���ng thông tin cá nhân c���a quý khách ��ể gửi các thông tin khuy�����������n mãi/tiếp th�����. Qu���� khách có thể hủy nh�����n các th��ng tin ��ó b���t k����������� l����c nào bằng cách s��� d���ng chức năng h���y đ��ng ký trong các thông báo quảng cáo.

 

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Công Ty TNHH KT VAAD CC THÔNG TIN THẦN THÁM sẽ lưu trữ các Thông tin c���� nhân do khách hàng cung cấp trên các h��� th���ng nội b��� của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho �����n khi ho��n thành mục đ��ch thu th���p hoặc khi Khách hàng có y��u cầu h���y c��c th��ng tin đã cung cấp.

 

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập v�� quản lý thông tin cá nhân

1- Hà Nội : 156 Đê La Thành, P.Thổ Quan, Q.Đống Đa, HN ( mặt sau 384 Xã Đàn)

��T : 0912.286.456 Mr Đăng

2- Thành phố Hồ Chí Minh :

284/61 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TpHCM.

ĐT : 0862.776.052

Mobile : 096955678

5- Phương tiện và công cụ đ��� người d��ng tiếp cận và chỉnh s���a d��� li���u cá nhân của mình

Quý khách có thể c�����p nhật thông tin cá nhân c���a mình bất k��� lúc nào b���ng cách đăng nhập v��o trang web http://bongdenled.vn/

 

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi rất quan tâm đến quy���n ri����ng tư của quý khách khi quý khách sử d���ng nh���ng dịch vụ c���a chúng tôi.Chúng tôi cũng hiểu rằng quý khách sẽ rất quan tâm đ���n việc những thông tin mà quý khách cũng cấp cho chúng tôi có được b���o m�����t an toàn hay không. V�� chúng tôi luôn muốn quý khách sẽ thật yên tâm và tin tưởng khi tham gia các dịch vụ của chúng t��i. Vì vậy chúng tôi cam kết sẽ khiến quý khách có những trải nghiệm tuy���t v�����i nhất khi mua sắm hàng của chúng tôi với sự tin tưởng hoàn toàn.

 

Ch��ng tôi t���o ra chính sách bảo mật này để chứng minh cho cam kết về sự an toàn b���o m�����t với quý khách hàng. Qua Chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi muốn quý khách hiểu ��ược về việc chúng tôi thu th���p thông tin khách hàng, việc sử dụng và chia s��� thông tin cũng như việc bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.

Mọi thắc mắc v��� chất lượng hàng, chất lượng dịch vụ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp SDT:

1- Hà Nội : 156 Đê La Thành, P.Th��� Quan, Q.Đống Đa, HN ( mặt sau 384 Xã Đàn)

��T : 0912.286.456 Mr ��ng

2- Thành ph��� Hồ Chí Minh :

284/61 Lý Thường Ki���t, P14, Q10, TpHCM.

ĐT : 0862.776.052

Mobile : 0936.03.1234