Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Hành

Qui định Dịch vụ và Bảo hành Phạm vi bảo hành 1. Th���i h�����������������n bảo hành Tất cả sản phẩm bongdenled.vn  được phân phối bởi bongdenled.vn sẽ được bảo hành theo thời gian được qui […]

Qui định Dịch vụ và Bảo hành

Phạm vi bảo hành

1. Th���i h�����������������n bảo hành

Tất cả sản phẩm bongdenled.vn  được phân phối bởi bongdenled.vn sẽ được bảo hành theo thời gian được qui định trong phiếu bảo hành.

Thời hạn bảo hành sản phẩm là 12 tháng được tính kể từ ngày mua được ghi căn cứ trên phiếu bảo hành và/ hoặc tem bảo hành.

2. Điều kiện bảo hành: Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thoả mãn các điều kiện sau

a. Sản phẩm còn trong hạn bảo hành

b. Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng,số điện thoại, địa chỉ, ngày mua….

Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn,không rách r���i,tẩy xóa.
c. Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất.

d. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị t��� chối bảo hành.

3. Điều kiện từ chối bảo hành

Sản phẩm thuộc một trong nh���ng điều ki���n sau sẽ bị t����� ch���������i b�����o hành

a. Sản ph���m kh����������������������������������������������ng c���������������������������������������������������������������������������������������������������� tem ,phiếu bảo hành trong lần bảo hành đầu tiên

b. Sản phẩm bị hư do thiên tai, hoả hoạn, lụt lội, sét đánh, gỉ sét. …

c. Sản phẩm bị hư do d��ng sai điện thế chỉ định

d. Khách hàng gây nên những khuy�����t tật như biến dạng, rơi vỡ , trầy xước ���

e. Sản phẩm được lắp đặt, bảo trì, sử dụng không đúng theo sách hướng dẫn của hãng gây ra hư hỏng.

f. Sản phẩm b��� thay đổi, sửa chữa không bởi kỹ thuật viên thuộc các trạm bảo hành hoặc trạm bảo hành ủy quyền của bongdenled.vn.

g. Sản phẩm không phải hàng chính hãng bongdenled.vn .

h. Sản phẩm hết hạn b���o hành.

 

4. Các dịch vụ của bongdenled.vn��

 Các dịch vụ bảo h����nh cơ b�����n

a. D�����������ch vụ tại Trung Tâm B�����o H����nh

Để đư���c bảo hành nhanh nh���������t, Khách h������ng c�� th������� liên hệ với Trung tâm ch��m sóc khách hàng của LED XQD���������� ho�������c c��������c Trung Tâm, trạm Bảo hành ���y quyền của bongdenled.vn .

Ghi ch����: xin mang theo phiếu b���o hành cùng sản phẩm khi đến bảo hành

b. Dịch vu s���������a ch���a ngoài bảo hành

Khi sản ph���������m h���������������t h�������������������������n b���������������o hành,hoặc hỏng hóc do ng����������ời sử dụng bất cẩn gây ra, các Trung Tâm Bảo Hành ủy quyền của LED XQD  có trách nhiệm phục vụ và sữa chữa sản phẩm với thái đ��� và tinh thần cao nh�����t. Khách hàng sẽ thanh toán tất c��� chi phí phát sinh cho việc sửa chữa bao gồm: linh kiện thay thế, tiền công và chi phí khác (nếu có).

c. Dịch v����� hỗ trợ khách hàng.

Đường dây nóng:0969055678