CPU BX- 4T1

CPU BX- 4T1

CPU BX- 4T1   BX – 4T1 Tên sản phẩm Phạm vi điều khiển Điểm hiển thị Vùng/ Kiểu BX-3T/ BX-4T1 Đơn sắc: 8K điểm 512*16  256*32 8 vùng hiển thị/ 16 kiểu Đa sắc: 4K […]

CPU BX- 4T1

 

cpu-dieu-khien-led-bx-4t1

BX – 4T1

Tên sản phẩm Phạm vi điều khiển Điểm hiển thị Vùng/ Kiểu
BX-3T/ BX-4T1 Đơn sắc: 8K điểm 512*16  256*32 8 vùng hiển thị/ 16 kiểu
Đa sắc: 4K điểm 256*16  128*32
BX-4T2 Đơn sắc: 16k 1024*16  512*32  256*64
Đa sắc: 8k 512*16  256*32  128*64
BX-4A1 Đơn sắc/đa sắc : 24K điểm 1536*16 768*32 512*48 384*64 8 vùng hiển thị/ 16 kiểu
BX-4A2 Đơn sắc: 40K điểm 2560*16 1280*32 832*48 640*64
Đa sắc: 24K điểm 1536*16 768*32 512*48 384*64
BX-4A3 Đơn sắc: 80K điểm 3200*16 2400*32 1696*48 1280*64
Đa sắc: 40K điểm 2560*16 1280*32 848*48 640*64
BX-4A Đơn sắc: 80K điểm 3200*16 2400*32 1696*48 1280*64 1024*80 832*96 704*112 640*128 544*144 512*160 448*176 416*192 192*208 176*224 160*240 160*256
Đa sắc: 40K điểm 2560*16 1280*32 848*48 640*64 512*80 416*96 352*112 320*128 272*144 256*160 224*176 208*192 192*208 176*224 160*240 160*256
BX-4M1 ( COM hoặc USB ) Đơn sắc: 96K điểm 3200*16 2400*32 2048*48 1536*64 32 vùng hiển thị/ 192 kiểu
Đa sắc: 64K điểm 2560*16 2048*32 1344*48 1024*64
BX-4M ( COM hoặc USB ) Đơn sắc: 96K điểm 3200*16 2400*32 2048*48 1536*64 1280*80 1024*96 896*112 768*128 704*144 640*160 576*176 512*192 480*208 448*224 416*240 384*256
Đa sắc: 64K điểm 2560*16 2048*32 1344*48 1024*64 896*80 768*96 640*112 512*128
BX-4C Đa sắc: 512K điểm 4096*128 3264*160 2720*192 2336*224 2048*256 Điều chỉnh tùy ý
BX-4E1 Đa sắc: 512K điểm 4096*128 3264*160 2720*192 2336*224 2048*256

 

Hệ thống phân phối http://bongdenled.vn chuyên cung cấp giá gốc các loại CPU BX- 4T1  và các sản phẩm LED : CPU BX- 4T1  các loại tại Sài Gòn TPHCM và Hà Nội

CPU BX- 4T1

Lấy số lượng nhiều sẽ được giảm giá theo từng đơn hàng cụ thể