LED LIỀN DÂY XQD

LED LIỀN DÂY XQD

LED LIỀN DÂY XQD dây 50 bóng điện áp 5V bịch 1000 bóng giá : màu đỏ = 460 d Màu Vàng = 460 d Màu trắng = 500 d Màu Xanh Dương = 500 […]

460 VND

led liền dây XQD

LED LIỀN DÂY XQD

dây 50 bóng

điện áp 5V

bịch 1000 bóng

giá : màu đỏ = 460 d

Màu Vàng = 460 d

Màu trắng = 500 d

Màu Xanh Dương = 500 d

Màu Xanh Lá = 500 d

Lấy số lượng lớn vui long liên hệ trực tiếp