LED LIỀN DÂY XQD

LED LIỀN DÂY XQD

LED LIỀN DÂY XQD dây 50 bóng điện áp 5V bịch 1000 bóng giá : màu đỏ = 380 Màu Vàng = 380d Màu trắng = 380 d Màu Xanh Dương =380 d Màu Xanh […]

380 VND

LED LIỀN DÂY XQD

dây 50 bóng

điện áp 5V

bịch 1000 bóng

giá : màu đỏ = 380

Màu Vàng = 380d

Màu trắng = 380 d

Màu Xanh Dương =380 d

Màu Xanh Lá = 380 d

Lấy số lượng lớn vui long liên hệ trực tiếp